رفتن به محتوای اصلی
x

✳️پایان اعتباربخشی بیمارستان فاطمیه شهرستان خوانسار

✅  ارزیابی دو روزه بیمارستان فاطمیه خوانسار در راستای اعتبار بخشی ، بازدید و ارزیابی از بخشها و خدمات ارائه شده به بیماران  ،  با حضور کارشناسان محترم از دانشگاه علوم پزشکی اراک جناب آقای شمسی ، سرکار خانم بنبادی از دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سرکار خانم زادهوش از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور ریاست محترم بیمارستان و مدیران ارشد این مرکز درمانی برگزار شد.