رفتن به محتوای اصلی
x

نحوه پذیرش و مدارک مورد نیاز

نحوه پذیرش و مدارک مورد نیاز:

• پذیرش سرپایی: پس از مراجعه بیمار به پزشک اورژانس و تشخیص نیاز به بستری برای مدت چند ساعت، بیمار به واحد پذیرش مراجعه می کند و پرونده ی بستری اورژانس تشکیل می شود .

•پذیرش بستری: بیمار با مراجعه به واحد درمانگاه بیمارستان یا مطب پزشک، در صورت صلاحدید پزشک مبنی بر بستری شدن در بخش، دستور بستری را به واحد پذیرش ارائه داده و تشکیل پرونده بستری می دهد. نوع دیگر پذیرش بستری نیز ارجاع از اورژانس است بدین معنی که پس از معاینه بیماران بستری در اورژانس توسط متخصص دستور بستری در بخش صادر می گردد و بیمار از واحد اورژانس به بخش مورد نظر منتقل می شود .

تذکر: دستور بستری بیماران حتما باید در دفترچه بیمه درمانی بیمار ثبت شود در غیر اینصورت هزینه بیمارستان بصورت آزاد محاسبه می شود . ضمنا برای موارد اعمال جراحی رضایتنامه از خود بیمار یا در صورت عدم دسترسی به بیمار بستگان درجه یک از قبیل پدر، برادر بزرگ، همسر و ... لازم می باشد