رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار

مسئول واحد: سرکار خانم آسیه جلالیان کارشناس پرستاری

مسیر دستیابی: قسمت اداری

مقدمه: آموزش به بیمار جزو نیازهای اساسی بیماران می باشد، عوامل متعددی از جمله ارتقای سلامتی ، تقدم پیشگیری بر درمان، اقامت کوتاهت در بیمارستان و ضرورت آموزش به مددجو را نمایان می سازد .

اهدف کلی: توانمند سازی بیماران جهت برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت از اهداف مهم برنامه استراتژیک بیمارستان فاطمیه خوانسار است.

اهداف اختصاصی:

-  آشنایی مددجو با بیماری خود

-  ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان

-  بهبود شیوه و کیفیت زندگی

-  کاهش هزینه های بیمارستانی

-  ارتقاء و حفظ سلامت بیماران

 

روند کار آموزش به بیمار در بخشهای بستری:

1 کلیه بیماران در بخشهای بستری توسط پرسنل پرستاری آموزش داده می شوند.

2 موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمار در فرم آموزش به بیمار ثبت می گردد.

3 پمفلت مربوط به  بیماری فرد تحویل وی می گردد.

 

 

معرفی سایتهای مهم آموزش به بیمار :

- سامانه آموزش سلامت ‎/salamat.uic.ir

- بانک جامع فیلم سلامت/helth.ir

- کتابخانه همراه سلامت ‎/ bualisin.net

- انجمن دیابت ایران ‎/ids.org.ir

- انجمن ام اس ‎/ new.iranms.ir    

- انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر ‎/ shirewadexr.com

 

نکات بعد از عمل جراحی(ارتوپدی)

 

نکات آموزشی بیماران قلبی

 

نکات آموزشی بیماران فیزیوتراپی

 

آموزش بیماران دیابتی

 

اصول پیشگیری از سرطان

 

تشخیص زود هنگام سرطان 

 

 افت قند خون وقند خون بالا

 

نارسایی قلبی

 

فشار خون بالا