رفتن به محتوای اصلی
x

سیاست های اصلی بیمارستان

۱-  ایمنی بیمار، پرسنل و پزشکان و مراجعه کنندگان به بیمارستان

۲- رضایتمندی بیمار به عنوان محور و مهمترین رکن در تمام برنامه ریزی های انجام شده در بیمارستان

۳- تطبیق کلیه فعالیت های بیمارستانی با دستورالعمل ها و بخشنامه های بالادستی شامل سند چشم انداز بیست ساله و نیز دستورالعمل های اعتبار بخشی و تحول نظام سلامت ابلاغی از وزارت محترم بهداشت و درمان و معاونت محترم درمان

۴- رعایت حرمت و کرامت انسانی در مورد کلیه مراجعه کنندگان به بیمارستان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ،فرهنگی، اجتماعی و قومیت

۵ -احترام به ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت

۶ -توجه به کرامت و منزلت پرسنل و پزشکان بیمارستان و توجه به دغدغه ها و مشکلات و مسائل آنان

۷ -رعایت اصول و قوانین و مقررات اسلامی و دستورالعمل های ابلاغی از حراست ،و زارتخانه ودانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸- تلاش در جهت تقویت ارزشهای الهی و معنویات در بیمارستان و تلفیق مقررات شرعی با اصول پزشکی در چارچوب اخلاق پزشکی و رعایت طرح انطباق

۹- تاکید بر بحث کیفیت خدمات ارائه شده به عنوان اساسی ترین محور در ارائه خدمات به بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان

۱۰- رعایت و تاکید بر اصل رازداری و محرمانه بودن اسرار بیمار

۱۱- رعایت سلسله مراتب اداری و احترام به مقام مافوق و اجرای ابلاغیه های مقام مافوق توسط کلیه پرسنل

۱۲- تلاش در جهت صرفه جویی حداکثری به خصوص در زمینه های انرژی و هزینه های مربوط به حمل و نقل

۱۳- تلاش در جهت حصول بهره وری حداکثری در فرآیندهای روتین و جاری بیمارستان و ارتقا بهره وری فرآیندهای درمانی و خدماتی