رفتن به محتوای اصلی
x

بخش های پاراکلینیک

  1. تصویربرداری شامل سی تی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی
  2. آزمایشگاه
  3. پاتولوژی
  4. فیزیوتراپی
  5. اندوسکوپی
  6. کولونوسکوپی
  7. اکوکاردیوگرافی قلب
  8. تست ورزش
  9. اسپیرومتری
  10. داروخانه