رفتن به محتوای اصلی
x

بیمارستان فاطمیه خوانسار در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

🔶مزایده
بیمارستان فاطمیه خوانسار در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان شرکت در مزایده عمومی جهت بازدید،اطلاع از شرایط مزایده و اعلام قیمت پیشنهادی به قسمت اداری بیمارستان مراجعه نمایند.
زمان بازدید:سه شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ ام تیرماه از ساعت ۸ لغایت ۱۳ 
شرح اقلام:آهن آلات ضایعاتی،آلومینیوم،درب و پنجره و....