رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای نوبت دهی

یک روز قبل از حضور در درمانگاه با شماره تلفن 33033820-031 تماس گرفته و نوبت دریافت گردد سپس فردا صبح در درمانگاه حضور یافته و فیش نوبت دریافت گردد.

شماره تماس تلفنی

031-33033820