رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخچه

بیمارستان فاطمیه (س) در سال 1352 با زیربنای 2500متر مربع با نام بیمارستان امدادی فاطمیه تاسیس شد و در سال 1375 نیز 4800مترمربع به زیربنای آن اضافه شد که جمع زیربنای فعلی بیمارستان حدود 7463 مترمربع می باشد.

آدرس پستی :خوانسار ، خیابان ۱۳ محرم بیمارستان فاطمیه (س)

کد پستی :۱۴۴۱۶-۸۷۹۱۶

فاکس (نمابر): ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱

پست الکترونیکی : f.h.khansar@mail.mui.ac.ir