رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست بیمارستان

 سرپرست بیمارستان :

 سرکار خانم صانعی

ایمیل: s.mousaviSanei @gmail .Com

 تلفن : ۵۷۷۷۹۰۰۰-۰۳۱

 فکس : ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱