رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت بیمارستان

مدیر بیمارستان

سرکار خانم صانعی

ایمیل: s.mousaviSanei @gmail .Com                                          

تلفن : ۵۷۷۷۵۵۳۲-۰۳۱

فکس : ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱