رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت بیمارستان

مدیر بیمارستان

آقای عباس نیکبخت 

ایمیل: @gmail .Com                                          

تلفن : ۵۷۷۷۵۵۳۲-۰۳۱

فکس : ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱