رفتن به محتوای اصلی
x

بهسازی ، رنگ آمیزی و نصب کمد دیواری در پانسیون پرستاری بیمارستان فاطمیه خوانسار

🔳 پانسیون نیروهای پرستاری بیمارستان فاطمیه خوانسار پس از گذشت سالها از ساخت آن با هزینه ایی به مبلغ 1/400/000/000 ریال جهت آسایش بهتر و رفاه حال پرسنل محترم شاغل در این مرکز درمانی بهسازی ، رنگ آمیزی و کمد دیواری نصب گردید.