رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

🔷 بازدید مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از کلیه بخش های بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

🔹دکتر صفازاده مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طور سرزده از بخش های مختلف بیمارستان بازدید به عمل آورد.

🔹دکتر صفازاده که در این بازدید توسط  مدیر دفتر پرستاری بیمارستان همراهی می شد از نزدیک با بیماران، همراهان و کادر درمان صحبت نموده و در جریان روند فعالیتها، مشکلات و کمبودهای آنان قرار گرفت.

🔹در جریان این بازدید سرپرستاران، مشکلات بخشها از جمله کمبود نیروی انسانی که یکی از اصلی ترین  مسائل موجود در روند درمانی بیماران محسوب می گردد را مطرح نمودند.