جلسه مجمع عمومی صندوق پیشگامان درمان

جلسه مجمع عمومی صندوق پیشگامان درمان بیمارستان روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۴ با حضور خیرین گرانقدر مقیم مرکز ، جمعی از مسئولین و معتمدین شهرستان در مرکز سلامت جواهری برگزار گردید .

در این نشست اعضای هیأت رئیسه صندوق پیشگامان درمان بیمارستان با هدف جذب و ماندگاری پزشکان متخصص در شهرستان انتخاب شدندکه به شرح زیر می باشد: 

۱-آقای حاج هوشنگ صانعی

۲- آقای دکتر حمید رضا تشیعی

۳-آقای حاج حسن صادقی 

۴- آقای حاج حسین توکلی 

۵-آقای حاج حسین رضایی 

۶- آقای حاج نعمت اله عصاری 

۷- سرکار خانم صانعی ( سرپرست بیمارستان ) عضو ثابت 

و بازرسین منتخب :

۱- آقای برزو حاج صادقی 

۲- آقای حاج مصطفی اردویی