رفتن به محتوای اصلی
x

🔷کمیته بیماری های واگیر و غیرواگیر در سالن کنفرانس بیمارستان فاطمیه(س)

🔷کمیته بیماری های واگیر و غیرواگیر در سالن کنفرانس بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار برگزار شد.
 
🔹کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر با موضوع ضرورت آمادگی جهت مقابله با طغیان بیماریهای اسهالی و لزوم هماهنگی و برنامه ریزی بین بخشی و درون بخشی با حضور مدیریت شبکه ، رئیس بیمارستان ،  ، پزشکان متخصص داخلی و اطفال ، پزشک اورژانس و کارشناسان واحدهای بهداشتی و درمانی تشکیل شد.

🔹 در این جلسه در ارتباط با هماهنگی فعالیت های مرتبط با پیشگیری از بیماری های منتقله از آب و غذا به خصوص بیماری التور بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نسبت به آموزش عموم مردم در خصوص شستشوی سبزیجات،نمونه گیری از بیماران اسهالی،گزارش طغیان ها  و حساس سازی پزشکان نسبت به بیماری تاکید گردید.