رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه انجمن پیشگامان درمان

در تاریخ 99/4/15 جلسه انجمن پیشگامان در مان با حضور اعضاء هیات مدیره در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید . در این جلسه ریاست بیمارستان یرکار خانم صانعی ، ضمن تشکر و قدر دانی از حمایت مردم و خیرین در زمان شیوع بیماری کرونا ، به مواردی از اقدامات انجام شده از هدایای مردمی از طریق انجمن پیشگامان اشاره نمودند . همچنین در این جلسه ضمن اشاره به مصوب شدن تهیه دستگاه سی تی اسکن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت بیمارستان ، در خصوص فرایند پیگیری اعتبار های لازم جهت اقدامات عمرانی این  دستگاه  بحث و تبادل نظر شد.