رفتن به محتوای اصلی
x

🔰 #اطلاعیه
✅ شرکت خدمات پیمانکاری پیشروطب خوارزمی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز رشته های شغلی کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس هوشبری ، کارشناس پرستاری ، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی ، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت بصورت شرکتی جهت بیمارستان فاطمیه
خوانسار ، افراد واجدالشرایط به صورت شرکتی جذب نماید.

✅متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ نسبت  
به ثبت نام الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی: https://payam98.ir اقدام نمایند.

◀️ جهت اطلاعات تکمیلی به نشانی اینترنتی مراجعه فرمایید