رفتن به محتوای اصلی
x

شرکت خدمات پیمانکاری پیشروطب خوارزمی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز رشته های شغلی کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس فیزیوتراپی ، کارشناس پرستاری ، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت بصورت شرکتی جهت بیمارستان فاطمیه خوانسار ، افراد واجدالشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای عمومی(آزمون کتبی) و سنجش توانمندیهای تخصصی( مصاحبه شغلی) پس از طی کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط به صورت شرکتی  جذب نماید.

*نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 حداکثر تاساعت 24 روز دوشنبه مورخ 1401/07/25 نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی: https://payam98.ir اقدام وکدرهگیری دریافت نمایند. نکته5 :به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.