رفتن به محتوای اصلی
x

 

🔰 #اطلاعیه
✅ جذب کارشناس در رشته  
مدارک پزشکی / فناوری اطلاعات سلامت / کتابداری در شاخه پزشکی
 به صورت شرکتی در بیمارستان فاطمیه(س)خوانسار

✅متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ حداکثر تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ نسبت  
به ثبت نام الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی: https://payam98.ir اقدام نمایند.