رفتن به محتوای اصلی
x


✅باتوجه به اینکه بیمارستان فاطمیه (س)شهرستان خوانسار در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی خدمات یک نفر نیروی خانم تحت پوشش شرکت پیشرو طب خوارزمی از طریق آزمون و مصاحبه جذب و بکارگیری نماید.

🔻 متقاضیان از پنج شنبه ۱ /۲/ ۱۴۰۱ لغایت پایان روز دوشنبه ۵ /۲/ ۱۴۰۱ (به مدت پنج شبانه روز) از طریق سایت زیر 
Payam98.ir
 اطلاعات خود را تکمیل و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند.