رفتن به محتوای اصلی
x

✅زایمان طبیعی بدون_درد در بیمارستان فاطمیه خوانسار انجام می گردد

✅زایمان طبیعی بدون_درد در بیمارستان فاطمیه خوانسار انجام می گردد.

🔺در ۷۲ ساعت گذشته سه نوزاد در زایشگاه شبانه روزی این مرکز، تحت نظر متخصصین زنان و زایمان خانم دکتر جهانفر ، خانم دکترمحسنی و پرسنل زایشگاه متولد شده است که حال نوزادان و مادران مساعد می باشد.
۱۴۰۱/۰۶/۱۸