هم اندیشی بیمه سلامت

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مسابقه علمی به وب سایت رویداد مراجعه فرمایید:

http://sharedea.ihio.gov.ir

# سازمان بیمه سلامت ایرا

# هم اندیشی بیمه سلامت 

# توسعه خدمات بیمه ای

# نو آوری در بیمه سلامت ایران