جلسه پیشگامان صندوق

جلسه صندوق پیشگامان درمان روز پنج شنبه دوم خرداد نود هشت با حضور اکثریت اعضاءهیأت مدیره در اتاق سرپرست بیمارستان تشکیل شد . سرپرست بیمارستان گزارشی از اقدامات انجام شده در اردیبهشت ماه در راستای اهداف صندوق ارائه نمودند.

روز مدارک پزشکی

در تاریخ ۹۸/۲/۱۶ به مناسبت روزاسناد ملی و مدارک پزشکی از پرسنل واحد مدارک پزشکی با اهداء شاخه های گل و لوح سپاس قدر دانی شد.

روز کارگر

به مناسبت ۱۱ اردیبهشت ( روز جهانی کارگر) از پرسنل زحمتکش واحد خدمات بیمارستان با اهداء لوح تقدیر و شاخه های گل تقدیر و تشکر بعمل آمد.

روز ماما

به مناسبت روز ماما در پانزدهم اردیبهشت از پرسنل بخش زنان و زایمان با اهداء شاخه های گل و لوح سپاس قدردانی بعمل آمد .

تهیه صندلی تخت شو همراه بیمار

در راستای ارتقاء رفاه حال بیمار و همراه بیمار با پیگیریهای انجام شده توسط سرپرست بیمارستان تعداد۲۲ عدد صندلی تخت شو همراه بیمار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ خریداری و کلیه اتاق های بخش بستری با این صندلیها تجهیز شد .

کمیته بهبود کیفیت

در تاریخ ۹۸/۲/۱۰ کمیته بهبود کیفیت در سالن اجتماعات بیمارستان با حضور سرپرست محترم بیمارستان و کلیه مسئولین بخشها ی بیمارستان برگزار گردید.

جلسه صندوق پیشگامان درمان

به همت خیرین و معتمدین بزرگوار و نیک اندیش جلسه معرفی اهداف ،برنامه ها و خط مشی صندوق پیشگامان درمان بیمارستان در تاریخ ۹۸/۱/۲۹ با حضور جمعی از خیرین مقیم مرکز و شهرستان در سال اجتماعات بیمارستان برگزار شد.

جلسه پیشگامان صندوق

در تاریخ  ۹۸/۱/۲۲ جلسه صندوق پیشگامان درمان با حضور خیر گرانقدر حاج فضل اله جواهری و اکثریت اعضا هیأت مدیره در دفتر سرپرست محترم بیمارستان برگزار گردید . در این جلسه در خصوص اهداف و برنامه های صندوق بحث و تبادل نظر شد و گامهای بعدی برای ارتقاء بهره وری صندوق مشخص گردید.

کمیته آموزش و تغذیه

در تاریخ ۹۸/۱/۲۱ کمیته آموزش و تغذیه با حضور سرپرست محترم بیمارستان و کلیه مسئولین بخشها در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

بازدید خانم دکتر یوسفی

در تاریخ ۹۷/۱/۱۱ یرکار خانم دکتر یوسفی به صورت سر زده از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید بعمل آوردند.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار RSS