عاشورا

عکس ۱

بازدید

  در تاریخ ۹۴/۵/۲۸ مدیر اقتصاد درمان،استانداردها و فناوری سلامت جناب آقای دکتر شفیعیون بهمراه مدیر نظارت و اعتبار بخشی و صدور پروانه ها جناب آقای دکتر شیرانی از بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار بازدید بعمل آوردند.

 در این بازدید بخشهای مختلف بیمارستان  شامل CCU ،جنرال ، اورژانس و ... در محورهای طرح تحول سلامت ، شاخصهای بهبود کیفیت ، اعتبار بخشی نظارت و مورد ارزیابی قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار RSS