رفتن به محتوای اصلی
x

آگهی فراخوان جذب نیرو بصورت شرکتی در بیمارستان فاطمیه خوانسار

باتوجه به اینکه بیمارستان فاطمیه شهرستان خوانسار در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شفلی کارشناس پرستاری و فنآوری اطلاعات سلامت تحت پوشش شرکت پیشرو طب خوارزمی جذب و بکارگیری نماید، لذا متقاضیان میتوانند بامراجعه به سایت اینترنتی https://yektamahbob.ir تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

کارگزینی بیمارستان