رفتن به محتوای اصلی
x

کف پوش های اورژانس

از دیگر برنامه های عمرانی سال جاری بهسازی کف پوشهای اورژانس بیمارستان بود که در سه فاز و در آبان ماه به مرحله اجرا در آمد.  تهیه و خرید سرامیک های کف با ارزش ریالی بالغ بر 350,000,000  ریال توسط خیر گرانقدر جناب آقای مهندس شکاری از اعضاء فعال مؤسسه پیشگامان درمان انجام شد.