previous pauseresume next

CCU

  بخش ccu وpost ccu و قلب وعروق  یکی از آرزوهای دیرینه مردم شهرستان خوانسار حضور متخصص قلب و عروق و استقرار بخش قلب و عروق در بیمارستان فاطمیه (س) بوده است که به یاری خداوند متعال و با همت خیرین بزرگوار و مساعدت دانشگاه علوم پزشکی ، ccu بیمارستان فاطمیه (س) در بهمن ماه ۱۳۸۶ عملاً مورد بهره برداری قرار گرفت . در حال حاضر خدمات درمانی و تخصصی به بیماران قلبی عروقی با حضور مستمر متخصص قلب و عروق در سه واحد ۱- CCU 2- POSt   CCU   3- اکو و تست ورزش ارائه می گردد و نیازی به اعزام بیماران قلبی عروقی (مگر در موارد خاص) به شهرستانهای دیگر نمی باشد . تجهیزات اهدایی توسط خیرین بزرگوار و  دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل می باشد: ۱-   شش عدد تخت اتوماتیک CCU و اتاق ایزوله            ۲-   شش عدد مانیتور متصل به مانیتور مرکزی استیشن CCU ۳-   چهار تخت و مانیتور Post  ccu ۴-   دستگاه DC شوک ۵-   پمپ انفوزیون ۶-   دستگاه اکو ۷-   دستگاه تست ورزش