previous pauseresume next

آزمایشگاه

  آزمایشگاه بیمارستان  آزمایشگاه بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار ، از آزمایشگاههای مجهز و فعال در بین آزمایشگاههای منطقه غرب استان بوده و دارای بخشهای مختلف میکروب شناسی ، بیوشیمی ، ایمونولوژی وسرولوژی ، هماتولوژی آنالیز ادرار و آنالیز گازهای خونی و سایر بخشها می باشد . این آزمایشگاه بصورت ۲۴ ساعته آزمایشات اورژانسی و از ساعت ۵/۷ الی ۵/۹ صبح روزهای غیر تعطیل آزمایشات بیماران سرپایی را پذیرش می نماید . جواب آزمایشات بر اساس تاریخ مندرج در برگه پذیرش از ساعت ۱۲-۱۰ صبح داده می شود .    با توجه به اینکه تجهیزات موجود در آزمایشگاه بیمارستان فاطمیه (س) قدیمی و فرسوده بوده و امکان انجام بسیاری از آزمایشات علی الخصوص آزمایشات هورمونی و اندازه گیری گازهای خونی و ... وجود نداشت و در بسیاری از مواقع  بیماران بالاجبار جهت انجام بعضی از آزمایشات به شهرستانهای مجاور و یا بخش خصوصی  با پرداخت هزینه های هنگفتی مراجعه می نمودند . لذا از سال ۱۳۸۴ تمهیدات لازم جهت تجهیز آزمایشگاه به مدرن ترین وسایل و تجهیزات روز با همت خیرین بزرگوار و مساعدت دانشگاه علوم پزشکی فراهم گردید . وسایل و تجهیزات جدید به شرح ذیل می باشد . ۱-دستگاه BT3000 که یکی از مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات بیوشیمی می باشد و از دقت و سرعت عمل بسیار بالایی برخوردار می باشد و قابلیت اتصال به سیستم HIS را دارد. ۱-  دستگاه گاماکانتر جهت انجام آزمایشات هورمونی (تیروئید و ...) به روش رادیوایمونواس که از دقیق ترین روشهای اندازه گیری هورمون ها می باشد. ۲-  دستگاه الایزاریدر که از طریق روش الیزا جهت انجام تست های هورمونی مورد استفاده قرار می گیرد. ۳-  دستگاه الیزاوانتر که شستشوی پلیتهای الیزا را به روش دستگاهی انجام می دهد. ۴-  دستگاه بلادگاز که میزان گازهای خونی را اندازه گیری می نماید . شایان ذکر است که قبلاً نمونه های خون بیماران جهت اندازه گیری گازهای خونی که در نحوه تشخیص درمان بیمار تاثیر حیاتی دارد به شهرستانهای مجاور ارسال می گردید. ۵-  دستگاه جدید سل کانتر (سیمکس) در آزمایشات هماتولوژی (شمارش سلولهای خونی و اندازه گیری اندکس های گلبولی) مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به فرسوده بودن دستگاه قدیمی از نیازهای ضروری آزمایشگاه بوده است . ۶-  دستگاه کاردیاک ریدر (cardic reader) که به منظور اندازه گیری مارکرهای قلبی (تروپونین و دی دایمر ) مورد استفاده قرار می گیرد و در تشخیص بیماریهای قلبی و عروقی ( سکته قلبی- اختلالات انعقادی و ...) نقش بسزایی دارد. ۷-  یخچال بانک خون جهت نگهداری خون و فراورده های خونی ۸-  فریزر منهای ۴۰ درجه جهت نگهداری فرآورده های پلاسما یی در بانک خون بیمارستان ۹-  دستگاه سرفیوژ جهت انجام آزمایشات سرولوژی و بانک خون ۱۰-         دستگاه فتومتر جهت انجام آزمایشات بیوشیمی به روش نیمه اتومیشن یادآور می شود بمنظور تکریم ارباب رجوع و رفع مشکل فضای فیزیکی پذیرش آزمایشگاه اقداماتی بمنظور توسعه فضای پذیرش صورت گرفته که مشکل مزبور برغم حجم بالای مراجعات تا حدود زیادی مرتفع شده است.