رفتن به محتوای اصلی
x

کلاس تفسیر ECG

 در تاریخ 98/11/15 کلاس آموزشی تفسیر ECG به منظور ارتقاء آگاهی کارکنان توسط سرکار خانم بیگی مسئول محترم CCU در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.