رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه احساء قلبی ریوی

در تاریخ 98/11/3 به منظور افزایش توانمند سازی کارکنان در زمان احیای بیمار ، کارگاه آموزشی احیاء  قلبی، عروقی طی دو روز در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد.