عکس ۱

چشم پزشکی

  در حال حاضر با حضور دو متخصص چشم پزشکی بصورت پاره وقت و بهره گیری از تجهیزات مربوطه در درمانگاه و اتاق عمل – بخش جنرال خدمات مربوطه اعم از خدمات سرپایی (درمانگاه ) و خدمات جراحی ( شامل اعمال جراحی سرپایی و كاتاراکت) وبستری در بیمارستان فاطمیه (س) ارائه می گردد . تجهیزات اهدایی توسط خیرین محترم و دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل می باشد:۱-   دستگاه میکروسکوب چشمی  زایس که یکی از پیشرفته ترین میکروسکوب های چشمی می باشد در سال ۱۳۸۶ توسط یکی از خیرین بزرگوار اهداء و در اتاق عمل مستقر و مورد بهره برداری قرار گرفت.۲-   دستگاه فیکو مکنیوم که موجب افزایش دقت و کاهش عوارض و در اعمال جراحی کاتاراکت می گردد در سال ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهیه و در اتاق عمل مستقر گردید.۳-   دستگاه اتورفرکتومتر (اهدایی خیرین)۴-   دستگاه Ascan ( اهدایی خیرین)۵-   دستگاه بیومتری۶-  کراتومتر