عاشورا

عکس ۱

زنان و زایمان

 بخش زایشگاه شامل اورژانس مامایی ، بخش زایمان ، بخش مامایی و زنان و بخش نوزادان می باشد . در اورژانس مامایی کلیه بیماران سرپایی که با هر گونه شکایتی از زمان بارداری تا ۴۲ روز پس از زایمان مراجعه کرده اند توسط پرسنل مامایی و سپس توسط متخصص زنان و زایمان ویزیت می شوند و بیمارانی که نیاز به بستری دارند در زایشگاه بستری می گردند . در بخش زایمان ، زایمان بدون درد ، با استفاده از روش هایی از جمله کپسول انتونکس که بسیار راحت و بدون عارضه خاصی برای مادر و نوزاد می باشد انجام می شود .آموزش زایمان فیزیولوژیک و بهره گیری از ماساژ درمانی ، رایحه درمانی و ... نیز به متقاضیان این روش جدید نیز ارائه می گردد .در بخش مامایی و زنان دوره استراحت پس از زایمان (Post partum ) و کنترل عوارض پس از زایمان و سزارین سپری می شود و در بخش نوزادان ، نوزادانی که نیاز به فتوتراپی جهت درمان ایکتر (زردی ) دارند بستری می شوند . معمولاً دوره درمان کوتاه و حداکثر ۲۴ ساعت می باشد . بخصوص با استفاده از دستگاه فتوتراپی ۱۲ لامپه اینتزیو ( که بسیار موثر و در حد Exchange موثر می باشد ) والدین نوزادان در سطح بالایی از رضایتمندی  بیمارستان را ترک می کنند .  به دست توانمند خیرین محترم و با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی تجهیزات جدیدی در این بخش مستقر گردید . همچنین در راستای ارائه روش های نوین زایمان که موجب کاهش عوارض و انجام زایمان راحت و بدون درد می گردد استفاده از کپسول انتونکس و روش زایمان بدون درد در بیمارستان فاطمیه (س) متداول گردیده است که موجبات رضایتمندی بیش از پیش مادران باردار را فراهم نموده است . تجهیزات جدید این بخش به شرح ذیل می باشد: ۱-  یک عدد تخت ژینکولوژی (اهدایی خیرین) ۲-  یک دستگاه فتوتراپی (اهدایی خیرین) ۳-  یک دستگاه سونی کیت (اهدایی خیرین) ۴-  پنج عدد تخت بیمار (دانشگاه علوم پزشکی) ۵-  یک عدد برانکارد بهیار (دانشگاه علوم پزشکی) ۶-  یک عدد انکوباتور سیار(دانشگاه علوم پزشکی) ۷-  یک عدد دستگاه NST ۸-  فتال مانیتورینگ پرتابل (اهدایی خیریندر راستای ترویج زایمان طبیعی ، کلینیک مادران بار دار هر هفته روزهای یک شنبه و سه شنبه در درمانگاه بیمارستان دایر می باشد و کلاسهای آموزشی  بنا به سن بارداری هر مددجو توسط کارشناس مامایی راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار می گردد.آموزش کامل تکنیکهای تنفسی ، تن آرامی ، ورزشهای دوران بارداری ، علائم خطر، آشنایی با فضای زایشگاه و همچنین فیلم ها و پمفلت های آموزشی در اختیار مدد جویان قرار می گیرد.در راستای طرح تحول نظام سلامت زایمان طبیعی به صورت رایگان در این مرکز انجام می شود.با وجود پارتیشن بندی مناسب بین تختهای زایشگاه در طی فرایند زایمان بعلت حفظ حریم خصوصی مدد جویان در آرامش به سر میبرند.بلا فاصله پس از انجام زایمان تماس پوستی و هم آغوشی مادر و نوزاد انجام میشود و از ابتدای تولد مراقبت های مادر و نوزاد در یک اتاق در کنار هم انجام میگیرد.