زایمان VBAC

همچنین در تاریخ ۹۷/۷/۵ نیز خانم باردار ۴۰ ساله ،پس از سزارینهای قبلی  بارداری سوم خود را به روش (VBAC) انجام داد.

و اما VBAC

 آیا تا کنون چیزی در مورد زایمان VBAC شنیده اید ؟ آیا می دانید زایمان VBAC   چیست و اصولا به چه نوع زایمانی  VBAC  اطلاق می گردد؟ 

 چنانچه خانمی قبلا زایمان سزارین انجام داده و قصد دارد زایمان بعدی خود را به صورت طبیعی انجام دهد به این نوع زایمان طبیعی VBAC  گفته می شود .