دستگاه اتو انالایزر

در دی ماه ۱۳۹۷ یک دستگاه اتو انالایزر اتوماتیک بیوشیمی (BT1500) به ارزش زیالی ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با پیگیریهای سرپرست محترم بیمارستان سرکار خانم صانعی و نماینده محترم شهرستان جناب آقای مهندس بختیار از طریق هیات امناء ارزی وزارت بهداشت و درمان تهیه و در آزمایشگاه بیمارستان نصب گردید.اتو آنالایزرهای بیوشیمی با هدف بالا بردن سرعت پاسخ دهی ، بهبود کیفیت نتایج ، کاهش خطاهای انسانی و نیز کاهش تداد پرسنل کاربرد فراوان دارد .