رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه انجمن خیرین سلامت

در تاریخ 98/11/10 جلسه پیشگامان درمان بیمارستان با حضور اکثریت اعضاء در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.در این جلسه ارتقاء بیمارستان و مشکلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . همچنین با توجه به ناشناخته بودن موسسه پیشگامان درمان در این خصوص پیشنهادها و نظرات توسط اعضاء بیان گردید . موضوع پیگیری دستگاه سی تی اسکن نیز مطرح شد. امید که با همکاری دولت و خیرین قدمهای مثبتی جهت نهایی شدن کار انجام پذیرد.