باز سازی و نوسازی دیگهای بخار موتورخانه بیمارستان

در مرداد ماه ۱۳۹۷ با همکاری مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موتور خانه بیمارستان با اعتباری بالغ بر  سه میلیارد و پانصد میلیون ریال باز سازی گردید . در این راستا تعویض دیگهای فرسوده ،تهیه دو دستگاه دیگ آب گرم ، یک دیگ بخار و دوگانه سوز کردن مشعلها از جمله اقدامات انجام شده می باشد. لازم به ذکر است  تلاشهای انجام شده جهت نصب  و راه اندازی موتور خانه حاصل پیگیریهای مستمر و تلاشهای شبانه روزی مسئول محترم تاسیسات جناب آقای رحمانی بوده که قابل تقدیر می باشد.