previous pauseresume next

اهداء یک دستگاه CR توسط خیر محترم

 خیر محترم خوانساری یک دستگاه CR به ارزش ریال ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهت بخش رادیولوژی بیمارستان اهداء نمود .

این خیر گرانقدر همچنین یک دستگاه نبولایز ، یک دستگاه وپورایزر و دو دستگاه پمپ انفوزیون به بیمارستان اهداء نموده است . از دیگر اقدامات این خیر اهدائ یک دستگاه اسپیرومتر به بیمارستان است که ارزش ریالی آنها در مجموع بالای ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد . مدیر بیمارستان ضمن تقدیر و تشکر از نیت خیر خواهانه و خدا پسندانه این خیر نیک اندیش اظهار داشت یقینا دعای خیر بیماران باعث شادی روح از دست رفتگان این خانواده خواهد بود .