اهداء تانک اکسیژن مایع به بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخزن اکسیژن مایع  در آبان ماه ۱۳۹۶به همت خیر گرانقدر با ظرفیت ۸ تن و ارزش نقدی ۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال  تهیه و نصب  گردید و مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که در ادامه مطالبه به آن اشاره شده است :

۱- با توجه به جابجایی متعدد کپسولهای اکسیژن و نامناسب بودن محل نگهداری آن ، مخزن اکسیژن مرکزی بسیار ایمن تر از قبل می باشد.

۲- کاهش هزینه ها ، شامل هزینه های ثابت و متغیر (با توجه به این که شرکت تامین کننده اکسیژن بیمارستان در شهرستان مجاور بود، هزینه زیادی بابت سرویسهای حمل و نقل به دلیل تعداد کم کپسولهای اکسیژن و راه اندازی ICU  به بیمارستان تحمیل می گردید.همچنین هزینه تهیه و تعویض مانومتر و... و تهیه اکسیژن نیز نسبت به قبل کمتر می باشد.)

۳-ارتقاء سلامت کارکنان خدماتی بیمارستان ( بدلیل عدم نیاز به جابجایی کپسولها و استفاده بهینه از ساعات کاری خدمات بیمارستانی با توجه به کمبود نیروهای خدمات )

۴- افزایش ارتقاء ایمنی بیمار

۵- ارتقاء کیفیت خدمات به بیمار 

لازم به ذکر است این خیر نیک اندیش که تمایل به معرفی خود ندارد ، تهیه و راه اندازی کلیه تجهیزات فیزیو تراپی (که به گفته کارشناسان از کاملترین فیزیو تراچی های غرب استان می باشد) ، تهیه پتوی گلبافت جهت کلیه بیماران ، یک دستگاه دیالیز ، یک عدد تخت زایمان ، مولاژ CPR  بزرگسال و اطفال و کمک به بیماران نیازمند را در کارنامه خود دارند .