previous pauseresume next

استخدام در رشته شغلی انتظامات و حفاظت فیزیکی

مدارک مورد نیاز 

۱- تصویر تمام صفحات شناسنامه

۲-تصویر کارت ملی

۳- تصویر کارت پایان نظام خدمت یا معافیت دائم با نامه  از یگان حدمتی با قید تاریخ اتمام خدمت وظیفه

۴- یک قطعه عکس ۴*۳

۵- تصویر مدرک تحصیلی ( دیپلم)

 

شرایط عمومی 

۱- داشتن تابعیت ایرانی ۲- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر ( عدم استعمال مواد مخدر و دخانیات روانگردان )۵- داشتن سلامت جسمانی روانی و توانایی انجام شغلی گه برای آن بکارگیری می شوند بر اساس دستورالعمل مربوطه۶- شرایط سنی حداقل ۲۲ سال حداکثر ۳۰سال ۷- قد حداقل ۱۷۵ سانتی متر