عکس ۱

بیمه

برنامه درمانگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان فاطمیه)

صبح ها

ایام هفته    تخصص ساعت کار
شنبه   قلب و عروق - داخلی - اطفال  - اعصاب و روان-جراح عمومی صبح
یکشنبه   اکو و تست ورزش- داخلی  -  اطفال - زنان و زایمان-  اعصاب و روان  - چشم پزشکی-جراح عمومی صبح
دوشنبه  

قلب و عروق- داخلی - اطفال - زنان و زایمان-گوش و حلق و بینی

صبح
سه شنبه   اکو و تست ورزش - داخلی  - اطفال -   سونوگرافی- اعصاب و روان- جراح عمومی صبح
چهارشنبه   قلب و عروق - داخلی و دیابت - اطفال - زنان و زایمان - گوش و حلق و بینی - چشم پزشکی - سونوگرافی صبح
پنج شنبه   اکو و تست و رزش-آندوسکوپی صبح
    پزشک عمومی شبانه روزی
    فیزیوتراپی همه روزه به جز روزهای تعطیل ۷:۳۰-۱۴
    داروخانه شبانه روزی

 

* واحد کلینیک بارداری روزهای یکشنبه - سه شنبه هر هفته فعال می باشد.

* آندوسکوپی در روز های پنج شنبه انجام میشود و برای نوبت دهی به مسئول درمانگاه آقای ابراهیمی مراجعه شود

* واحد اسپیرومتری (نوار ریه) شنبه - دوشنبه - پنج شنبه از ساعت  ۹ تا ۱۰:۳۰  فعال می باشد.

* نوبت دهی (درمانگاه صبح ) ۷ صبح به صورت حضوری میباشد.

 

برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان فاطمیه)

عصرها (کلینیک ویژه)

ایام هفته

 

تخصص

ساعت کار

شنبه

 

داخلی - اطفال - زنان و زایمان-مشاوره تغذیه و رژیم درمانی-جراح عمومی

۳:۳۰ به بعد

یکشنبه

 

 داخلی -  اطفال - زنان و زایمان- چشم پزشکی- مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

۳:۳۰ به بعد

دوشنبه

 

داخلی - اطفال - زنان و زایمان- جراح عمومی

۳:۳۰ به بعد

سه شنبه

 

 داخلی - اطفالزنان وزایمان- چشم پزشکی - سونوگرافی

۳:۳۰ به بعد

چهارشنبه

 

داخلی  - اطفال- زنان وزایمان-سونوگرافي- جراح عمومی

۳:۳۰ به بعد

پنج شنبه

 

 

۳:۳۰ به بعد