تعرفه

تعرفه هاي سال ۹۵:

 

ویزیت پزشک عمومی ۱۰۶۰۰۰ريال

 

ویزیت پزشک متخصص ۱۳۲۰۰۰ريال

 

ویزیت روانپزشک ۱۶۰۰۰۰ریال

 

تزریق عضلانی و زیر جلدی و وریدی ۱۸۴۸۰ ريال

 

وصل سرم ۷۳۹۲۰ ريال