عکس ۱

بازدید خیرین سلامت از بیمارستان

در تاریخ ۹۴/۶/۲۶ خیرین سلامت از بیمارستان بازدید و از پیشرفت اقدامات انجام شده طرح تحول سلامت (محور هتلینگ بیمارستان) مطلع شدند.با توجه به اهدای یک دستگاه سونوگرافی در اردیبهشت ماه به ارزش دو میلیارد و دویست میلیون ریال توسط یکی از خیرین گرانقدر از نزدیک در جریان عملکرد دستگاه و خدمات ارائه شده در این مدت قرار گرفتند ,ضمنا اهدای یک دستگاه لاپاراسکوپ توسط این خیر عزیز نیز مطرح شد که به زودی تحویل بیمارستان میگردد.همچنین با توجه به فضای نا مناسب درمانگاه تخصصی و مشکلات موجود خیرین محترم جهت ساخت فضای فیزیکی مناسب قول مساعدت دادند. در خصوص  کمک به بیماران نیازمند نیز مواردی مطرح و تصمیمات شایسته ای اتخاذ گردید.